Categorie: Geschiedenis

Op deze pagina vind je al onze artikelen die gelinkt zijn aan de historie. Zeer regelmatig verschijnen op ruimbegrip.nl nieuwe artikelen met een informatieve strekking. Zo kun je steeds meer te weten komen over historische gebeurtenissen, hierbij baseren wij ons bij elk artikel op meerdere bronnen. Want om te weten waar je naartoe gaat moet je weten waar je vandaan komt, toch? Over die stelling kan gedebatteerd worden. Feit blijft dat wij je graag meer kennis laten opdoen van de geschiedenis.

Wat verstaat men onder geschiedenis?

Geschiedenis is een bekende vakdiscipline waarbij kritisch onderzoek wordt gedaan naar bronnen om een chronologische ordening van gebeurtenissen vast te stellen. De bronnen zijn uiteenlopend. Er bestaan geschreven bronnen, mondeling overgedragen geschiedenis en archeologie. Geschiedkundigen willen inzicht krijgen in onder meer gebeurtenissen, culturen en volken uit het verleden. Geschiedenis slaat ook op alles wat in het verleden heeft plaatsgevonden. De mens is hierbij geen noodzakelijke factor.

Tijdsvakken

Geschiedkundigen delen  het verleden op in tijdsvakken. Niet alle indelingen zijn gelijk maar er is veel overlap. Hieronder vind je een indeling die goed door kan gaan voor de indeling die Europese culturen hanteren.

 • Prehistorie: … – 3500 v.Chr.
 • Stroomculturen: 3500 v.Chr. – 800 v.Chr. Met name duidend op de geschiedenis van het oude Egypte en Mesopotamië.
 • Klassieke oudheid: 800 v.Chr. – 500 n.C. De geschiedenis van de oude beschavingen van de Grieken en Romeinen.
 • Middeleeuwen: 500 – 1450
 • Nieuwe Tijd: 1450 – 1750
 • Moderne Tijd: 1750 – 1945
 • Hedendaagse geschiedenis: 1945 – heden

Nederlandse Geschiedenis

Elk land kent zijn eigen historie. Afhankelijk van waar je opgroeit en je onderwijs geniet krijg je andere informatie mee van datgene dat in het verleden heeft plaatsgevonden. Geschiedkundige lessen die je krijt zijn grotendeels gefocust op het verleden van het land waar je wordt onderwezen. Ook in Nederland kijken we veel naar onze eigen historie.

Aan het begin van de 20e eeuw werd door de commissie Rooy de Nederlandse geschiedenis ingedeeld in tien tijdsvakken. De volgende tijdvakken werden vastgesteld:

 • Jagers en boeren – Prehistorie – tot 3000 v. Chr.
 • Grieken en Romeinen – Oudheid – 300  v. Chr. tot 500 n.Chr.
 • Monniken en ridders – Vroege middeleeuwen – 500 – 1000
 • Steden en staten – Hoge en late middeleeuwen – 1000 tot 1500
 • Ontdekkers en hervormers – Renaissance / reformatie / ontdekkingsreizen – 1500 tot 1600
 • Regenten en vorsten – Gouden Eeuw – 1600 tot 1700
 • Pruiken en revoluties – Verlichting – 1700 tot 1800
 • Burgers en stoommachines – Industrialisatie – 1800 tot 1900
 • Wereldoorlogen – Eerste helft 20e eeuw
 • Televisie en computer – Tweede helft 20e eeuw
vietnam oorlog 0

De Vietnamoorlog en de rol van Amerika

De Vietnamoorlog was een conflict tussen Noord-Vietnam en Zuid-Vietnam, dat plaatsvond tussen 1955 en 1975. Het conflict trok de aandacht van de wereld omdat het één van de meest controversiële oorlogen in de moderne...

isaac newton 0

Isaac Newton: alchemist en theoloog

Isaac Newton (1643 – 1727) was een bekend wetenschapper. De Engelsman was natuurkundige, wiskundige, astronoom, natuurfilosoof, officieel muntmeester en theoloog, maar velen verbaast het wanneer zij horen dat hij ook alchemist was. Wij schreven...