Wanneer zijn de wereldgodsdiensten ontstaan?

Op de wereld bestaan tientallen verschillende religies, waarvan er duizenden verschillende afsplitsingen zijn ontstaan in de loop van de geschiedenis. Er zijn een aantal religies die de meeste aanhangers hebben. Wanneer zijn deze ‘wereldgodsdiensten’ ontstaan?

Wanneer zijn de wereldgodsdiensten ontstaan?

Jodendom

jodenklaagmuur

Joden bij de klaagmuur

Volgens de Joodse traditie is het jodendom ontstaan ongeveer 2000 voor Christus toen Abraham, de stamvader van de joden, leefde.  De eerste geschriften waarin Abraham werd genoemd zijn tussen 500 en 1000 voor Christus geschreven.  Abraham wordt genoemd in het Joodse heilige schrift de Tenach, in de Bijbel en in de Koran. Verder zijn er geen bronnen die kunnen aantonen dat Abraham daadwerkelijk bestaan heeft. Echter, het ontstaan van het jodendom wordt wel geschat in dezelfde periode  als het verschijnen van de eerste Joodse geschriften.

Christendom

kerk

Het interieur van een kerk

Het christendom is gebaseerd op het leven en de boodschap van de profeet Jezus Christus. Onze jaartelling begint in het jaar dat Jezus Christus werd geboren, al is deze jaartelling pas in het jaar 525 na Christus met terugwerkende kracht ingevoerd en is het niet helemaal duidelijk wanneer Jezus Christus precies geboren is.

Volgens de Bijbel stierf Jezus op een leeftijd van 33 jaar. Enkele jaren na de dood van Jezus begonnen enkele auteurs met het opschrijven van Jezus’ leven en leer. Het was ook in deze periode dat de populariteit van Jezus en zijn leer toenam. In de eerste eeuwen na Christus werden de christenen, de volgers van Jezus Christus, vervolgd door de Romeinse overheersers, maar in 325 na Christus stond de Romeinse keizer Constantijn de Grote godsdienstvrijheid toe in het Romeinse rijk en kon het christendom uitgroeien de grootste godsdienst ter wereld dat het vandaag de dag nog is.

Islam

blauwemoskee

De ‘Blauwe Moskee’ in Istanboel

Volgens de islamitische traditie stierf Mohammed, die in de islam gezien wordt als de laatste en belangrijkste profeet van God, in het jaar 632 na Christus. Mohammed kreeg het voor zijn dood voor elkaar om de vele stammen in de Arabische wereld zowel politiek als religieus te verenigen.

Tijdens het leven van Mohammed en na zijn dood schreven zijn volgelingen zijn leer en zijn leven op. Deze teksten zijn de eerste opgeschreven delen van de Koran die rond het jaar 800 na Christus zijn eerste volledige versie had. Echter, Mohammeds leer verspreidde tijdens zijn leven al zodanig over de Arabische wereld dat we die periode al kunnen zien als de periode waarin de islam ontstaan is.

Hindoeïsme

birlatempel

De Birla Tempel in India

Het hindoeïsme vindt zijn oorsprong in diverse tradities van het Indische subcontinent. De oudste religie waar het hindoeïsme zijn wortels heeft is de Vedische religie. Deze religie stamt uit ongeveer 1500 voor Christus.

In die periode kwamen mensen uit Centraal-Azië het noordwesten van India binnen waar hun tradities mengden met de tradities van de Indische bevolking.  Nog steeds kan het hindoeïsme gezien worden als een verzamelnaam voor verschillende religies uit dat gebied, maar toch wordt het hindoeïsme gezien als de oudste wereldgodsdienst.

Boeddhisme

tiger'snest

Een boeddhistische klooster in het Himalayagebergte

Gautama Boeddha, de stichter van het boeddhisme, leefde ongeveer tussen 370 en 480 voor Christus. Vanaf ongeveer zijn 30ste jaar trok Boeddha met zijn volgelingen door India om zijn leer te onderwijzen aan de mensen. Zijn volgelingen, onder wie ook familieleden zaten, worden gezien als de eerste boeddhisten.

Beoordeel dit artikel, wij zijn benieuwd naar jouw mening!
[Aantal beoordelingen: 2 Gemiddeld: 3.5]

Dit vind je misschien ook leuk...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *