Wat was de Industriële Revolutie?

Tot de 18e eeuw leefde men in een agriculturele samenleving. Een groot deel van de mensen leefde op het platteland en werden geregeerd door een kleine rijke elite. In de loop van de 18e eeuw veranderde dat.

De Verlichting:

In de 16e eeuw begon de Reformatie in Europa. De protestantse stroming kwam op binnen het christendom en de Rooms-katholieke kerk verloor zijn grip op de samenleving. In de periode die volgde begon men vrijer na te denken over allerlei zaken en wetenschap floreerde. Men begon de natuur en de mens beter te begrijpen en er werden steeds vaker nieuwe technologieën ontwikkeld. Deze wetenschappelijke revolutie waarin ineens veel nieuwe kennis over de wereld werd opgedaan en nieuwe uitvindingen werden gedaan noemt men de Verlichting.

Een koffiehuis, waar men in de Verlichting vaak samenkwam en filosofeerde over allerlei zaken.

Een koffiehuis, waar men in de Verlichting vaak samenkwam en filosofeerde over allerlei zaken.

Uitvindingen:

steamengine

De stoommachine.

In de wetenschappelijke revolutie die Europa meemaakte werden allerlei machines uitgevonden die het productieproces versnelde en verbeterde. Er werden spinmachines uitgevonden zodat er sneller draad gesponnen kon worden en binnen een korte tijd meer textielproducten gemaakt konden worden. Ook werd de stoommachine uitgevonden. Wat voorheen met handkracht, wind- of watermolens gedaan werd kon voortaan met stoommachines gedaan worden. Dit versnelde het productieproces aanzienlijk. Ook werd de stoommachine ingezet bij het wegpompen van water in kolenmijnen, waardoor er een gigantische hoeveelheid meer steenkool beschikbaar kwam en de brandstof een stuk goedkoper werd. Steenkool werd gebruikt als brandstof in de industrie, voor schepen en later ook voor de stoomlocomotief.

Transport en verstedelijking.

london

Een tekening van de situatie in Londen in de 19e eeuw. De inwoners leefden erg dicht op elkaar.

Men ging spoorwegen en kanalen aanleggen om de grote hoeveelheden producten en grondstoffen die nodig waren voor de industrie te transporteren naar hun bestemming. Er ontstond grootschalige industrie en fabrieken werden in rap tempo overal uit de grond gestampt. De economie groeide gigantisch. De samenleving was veranderd. Mensen verhuisden in grote getale van het platteland naar daar waar werk was: De steden. Hier kwamen de mensen vaak dicht op elkaar te wonen en maakten lange werkdagen in de fabrieken waar de arbeidsomstandigheden vaak slecht waren.

De Industriële Revolutie was geen ‘revolutie’ in de letterlijke zin van het woord. Het was geen snelle directe verandering in de structuur van de samenleving. Toch was in een relatief korte periode van 100 jaar (1750-1850) de samenleving zodanig veranderd ten opzichte van daarvoor dat men het een revolutie noemt. Wetenschap droeg bij aan productie en handel waardoor de samenleving industrialiseerde en urbaniseerde. De Industriële Revolutie was het begin van een nieuw tijdperk.

industrielerevolutie

Ijzerbewerking in de Industriële Revolutie.

Beoordeel dit artikel, wij zijn benieuwd naar jouw mening!
[Aantal beoordelingen: 0 Gemiddeld: 0]

Dit vind je misschien ook leuk...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *